Page 0007

Midlertidig taksystem | Unikt UBIX 7

På grunn av hurtigheten

UBIX® er raskt og enkelt å reise og håndtere og krever ikke

spesialverktøy eller løfteutstyr.

Det er lett, komponentene i aluminiumsrammen kan håndteres i

høyden av relativt få arbeidere, og bolteløse fester muliggjør rask

'fest og lås'-montering.

Rask montering

Med raskere montering følger selvsagt reduserte tids- og

arbeidskostnader. Med henblikk på planlegging skal du anslå en

fart på 250 kvm. første dag og 450 kvm. de følgende dagene.

Og siden taksystemet er raskt å reise, er det også raskt å

demontere. Du vil også dra fordel av reduserte leiekostnader

under avslutningen av arbeidet.

På grunn av sikkerheten

Sikkerheten ligger i Combisafes DNA. Alle våre innovasjoner

som irma er rettet mot å gjøre arbeidsplassen tryggere og

sunnere, og UBIX er ikke noe unntak.

Redusert risiko

Skinnesystemet RunWay®, som UBIX kan monteres på, betyr

at taknisjer kan monteres i den trygge, beskyttede nisjen i en

bygning og raskt skyves i riktig stilling. Dette reduserer risikoen

med å arbeide i høyden.

Siden UBIX' kederduker legges på og festes fra under uthenget

heller enn på den utsatte overlaten, reduseres risikoen for

ulykker ytterligere.

Ingen skiftnøkler eller hammere

Og UBIX' bolteløse fester er ikke bare raskere. Uten skiftenøkler

eller hammere som kan falle mot plassen under, er de også mye

tryggere enn konvensjonelle metoder.

Integrert med andre systemer

UBIX® er også konstruert for å kunne integreres med andre

stillassystemer for slik å gjøre det enda mer leksibelt - selv

om styrken, lettheten og de regelmessige mellomrommene til

stagene i det "rene" systemet kan bli forstyrret.

Systemet gir total leksibilitet for reisning og garantert sikkerhet.

Metodene som er tilgjengelige, avhengig av størrelsen og

formen på taket, omfatter: Reisning på byggeplassen (støttet

av en perimeterplattform), reisning med kran, reisning

fra sentraltårn og utrullingsmetode. Combisafe anbefaler

utrullingsmetoden med RunWay® på grunn av dets iboende

sikkerhet, da det gjør at man ikke trenger å arbeide i høyden.

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012

Related Issues